தமிழ் முரசின் இளம் வர்த்தகர் உலகம் - 1

  • 18 Oct 2020
  • 644 views

இது தமிழ் முரசின் புதிய, இளம் வர்த்தகர் உலகம் காணொளி தொடர். இந்த தொடரில் நாம் ஆறு இளம் வர்த்தகர்களையும், அவர்கள் கடந்து வந்த பாதை, சவால்கள் ஆகியவற்றைப் பற்றி தெரிந்துகொள்ளப் போகிறோம். ஜோவா‌ஷ் எடேல்ஸ்டின், 25 - ஹேய் டிரம்ஸ் நிறுவனர்