Women of Shakti

  • 18 Jun 2019
  • 304 views

சக்தி கொடுக்கும் ‘சக்தி’ . சிங்கப்பூரில் முதன்முறையாக தென் ஆசியா பணிப்பெண்களின் நலனை மையமாக கொண்டு பணிப்பெண்களும் தொண்டூழியர்களும் இணைந்து அமைத்துள்ள ஒரு ஆதரவு குழ இது.